* ΟΠΤΙΚΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ

Το κατάστημα οπτικών φιλοξενείται σε ένα από τα πρώτα κτίσματα της κεντρικής πλατείας της πόλης της Κομοτηνής. Το ισόγειο, που αποτελεί και τον κύριο χώρο παρέμβασης , χωρίστηκε σε τρεις ζώνες εξυπηρέτησης ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Έτσι, διαμορφώθηκαν δύο καθιστικές περιοχές και ένας άξονας κίνησης, ο οποίο καταλήγει στο ταμείο. 

Το σκεπτικό του σχεδιασμού στηρίχθηκε στην ανάδειξη τμημάτων της υπάρχουσας κατασκευής. Στο πλαίσιο αυτό αποκαλύφθηκαν κάποια σημεία της υπάρχουσα τοιχοποιίας και ένα μεγάλο τμήμα της μεταλλικής κατασκευής του μεσοπατώματος.  Σε συνέχεια αυτού, αποφασίστηκε η επιλογή των νέων υλικών να πλαισιώνει  τα υπάρχοντα στοιχεία, στοχεύοντας σε μία αρμονική ατμόσφαιρα. Μεταλλικές επιφάνειες σε λευκό χρώμα, όψεις ξύλου σε δρυς και σημύδα και χαλκός αποτελούν τα βασικά υλικά του χώρου.

Οι λείες επιφάνειες εναλλάσσονται με πιο αδρές στην προσπάθεια για το ταίριασμα του παλιού με το νέο και οι σκούρες επιφάνειες στο μπροστινό μέρος του καταστήματος δημιουργούν το κάδρο το λευκό εσωτερικό.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον καταμερισμό και την ένταση των κρυφών φωτισμών ώστε το κατάστημα τις νυχτερινές ώρες να φαίνεται σαν μια μεγάλη ατμοσφαιρική βιτρίνα.

*το έργο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Νάσια Σπυριδάκη